Untitled-2 JOSCRO ENGINEERING
Nederlands | English

BRINGING YOUR IDEAS TO LIFE

Welcome

JOSCRO ENGINEERING

JosCro Engineering is een freelance werktuigbouwkundig ingenieursbureau. Wij ondersteunen bedrijven die met tijdelijke capaciteitstekorten te maken hebben bij hun engineeringswerkzaamheden. De diensten omvatten in hoofdlijnen Project Engineering, Basic Engineering en Detail Engineering.

Bij JosCro Engineering worden uw technische vraagstukken op een adequate en snelle manier beantwoord. Met de verworven kennis door opleiding, brede werkervaring en een vooruitstrevende visie wordt uw organisatie krachtig ondersteund.

Wij hebben ervaring in de jachtbouw, algemene machinebouw, plaatbewerking, installatietechniek, gevelbouw en liftenbouw. Onze diensten beperken zich niet alleen tot het mechanische maar omvatten ook het maken of aanpassen van elektrische schema’s en/of simpele PLC-besturingen.

Wij hebben er bewust voor gekozen om bij het ontwerpen Autodesk Software zoals Inventor en AutoCAD te gebruiken. Als bedrijf blijven we ons continu ontwikkelen in onze vaardigheden met Autodesk producten. Zo worden maximale resultaten voor uw organisatie behaald.

 

REFERENTIES

 

  monnen  ff

  progrssive  kortland

Visie

Bij JosCro Engineering willen wij onze kennis en ervaring delen met onze opdrachtgevers om zo een positief effect op hun bedrijfsdoelstellingen te hebben. Onze diensten dienen flexibel en op een hoog niveau te zijn waarbij onze opdrachtgevers van hun capaciteitstekorten en kopzorgen worden ontlast.

“Het één heeft de hulp van de ander nodig en beide werken vriendschappelijk samen.”
– Horatius

Werkwijze

De werkwijze van JosCro Engineering is dat de engineeringswerkzaamheden in eerste instantie op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Voornaamste reden hiervoor is dat de communicatielijnen kort zijn en er direct kan worden bijgestuurd. Dit is gunstig om vertrouwd te raken met uw producten en specifieke “know-how’s”. Aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden en de verwachte duur van de opdracht, wordt een passende offerte gemaakt.

JosCro Engineering werkt volgens De Nieuwe Regeling DNR 2011.
Nieuwe Regeling DNR 2011 | Toelichting op DNR 2011

Wanneer beide partijen tot een overeenstemming zijn gekomen, kan een vervolgopdracht behalve binnen uw bedrijf ook op ons kantoor worden uitgevoerd, zodat er op interne kosten (werkplek, reiskosten, werkstation) bespaard kan worden.

Tot de mogelijkheden behoort ook het leveren van een werkstation inclusief software. Er wordt gewerkt met Autodesk Product Design Collection 2017 dat onder subscription is. Dat houdt in dat wij onder andere ook beschikken over voorgaande versies van de software tot en met 2014.

Diensten

BASIC ENGINEERING

In deze fase wordt het ontwerp getoetst aan de randvoorwaarden van de opdrachtgever. De werking, functionaliteit, prestaties, en veiligheidsvoorzieningen van de machine wordt vastgelegd in een functioneel ontwerp.

+ Meer

DETAIL ENGINEERING

Nadat uw functioneel ontwerp gereed is, kan het ontwerp constructief worden uitgewerkt. Hierbij worden alle constructiedelen ontworpen, de definitieve dimensies vastgelegd en de onderdelen op sterkte gecontroleerd.

+ Meer

PROJECT ENGINEERING

Met de Project Engineering van JosCro Engineering kunt u van uw kopzorgen ontlast worden door bijvoorbeeld een selectie van bepaalde verantwoordelijkheden tijdelijk uit handen te geven.

+ Meer

 

 

Contact

BRINGING YOUR IDEAS TO LIFE

JosCro Engineering
Hofmeesterstraat 38
5223 MV ’s-Hertogenbosch

GET IN TOUCH

Mobiel     +31 (0)6 44179657
E-mail       info@joscro.nl